home verzuim poortwachtert interventies
logo
trainingen visie wiezijnwij contact
   
wie zijn wij
De mensen

ReturnCoach is een Arbo-dienstverlener die zijn sporen heeft verdiend in het algemeen en specialist is in P&O-management, reïntegratie, arbo en verzuim, loopbaanondersteuning, psychische/fysieke gezondheidstrainingen en coaching. Onze ervaren medewerkers hebben een gedegen kennis op al deze gebieden en zijn een goede gesprekspartner voor u en uw werknemers. Onze dienstverlening wint aan kracht omdat we het verzuim aanpakken bij de bron.
 
Het bedrijf

Verzuim vindt dagelijks plaats en vraagt om adequate dienstverlening. Daarom is een goed en direct contact tussen de werknemer, de werkgever en de RC-casemanager belangrijk. Binnen het concept van de ReturnCoach werken wij met regionale ondernemers. Deze mensen bij u in de buurt maken met u de afspraken en zorgen zelf voor de uitvoering van uw Arbo-beleid.
 
Met de RC-casemanager heeft u één aanspreekpunt waar u alle Arbozaken mee kan bespreken en dus direct kan beslissen. Als werkgever en RC-casemanager zien dat er meer nodig is dan ze zelf kunnen, wordt er samen met de werkgever bepaald welke specialist met welke opdracht wordt ingeschakeld.

back