home verzuim poortwachtert interventies
logo
trainingen visie wiezijnwij contact
   
aanpak    
Visie & Werkwijze

Visie
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
Demedicalisering
Op zoek naar de klacht achter de klacht
Geen antwoord maar een oplossing
Snel ingrijpen - goed communiceren
Gezonde en gemotiveerde werknemers
Eén aanspreekpunt
 
Werkwijze
  •
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
U bepaalt en de RC-casemanager voert desgewenst de regie
Interventies met goede prijs en kwaliteitsverhoudingen
Werkhervatting en interventie gaan gelijk op
Online Poortwachter diensten
Bij interventies werken wij aan iemands kwaliteiten
De RI&E als praktisch document met oplossingen


back