home verzuim poortwachtert interventies
logo
trainingen visie wiezijnwij contact
   
aanpak    

1. Demedicalisering

De bedrijfsarts vervult tot op heden een belangrijke rol in de Arbo-dienstverlening. Deze medische focus bij verzuim is te eenzijdig, is de mening van RC. Veel klachten worden vertaald in medische diagnoses terwijl daar niet altijd de feitelijke oorzaak ligt. De invloed van de werkgever op de terugkeer van de werknemer wordt hierdoor beperkt. Alleen wanneer het verzuim een louter medische oorzaak heeft, wordt de bedrijfsarts ingeschakeld.

2. Op zoek naar de klacht achter de klacht

Verzuim wordt door RC gedefinieerd als een symptoom/signaal dat meerdere facetten kent. Ieder mens voelt zich af en toe ziek en ervaart zijn ziekte op eigen wijze. Gelijke klachten leiden nooit tot hetzelfde verzuimgedrag en -frequentie. Dat komt omdat niemand op dezelfde manier ziek is. Ook is bekend dat een klacht kan afwijken van de aangegeven reden van het ziek zijn. Verzuimgedrag is hierdoor niet eenduidig te verklaren en kent verschillende oor-zaken. Een langdurige griep kan bijvoorbeeld voortkomen uit vervelende privé-omstandig-heden, gebrek aan waardering of misschien wel conflicten op het werk.

3. Geen antwoorden maar oplossingen

ReturnCoach is van mening dat controle op zieke werknemers ‘alleen’, weinig effect heeft. Door de werknemer vanaf de eerste dag de juiste zorg en aandacht te geven wordt direct aan de terugkeer gewerkt. RC zoekt, na overleg met u, naar de juiste oplossing. Indien noodzake-lijk zitten wij op zeer kort termijn aan tafel met uw werknemer.

4. Snel ingrijpen en effectief en eenduidig communiceren

Juist in de eerste periode van het verzuim is de winst te halen. Als in een vroeg stadium duidelijk is waar de oorzaak van het verzuim ligt kan er gericht gewerkt worden aan terugkeer. Voorwaarde is een gedegen terugkoppeling aan de opdrachtgever en het afspreken van een praktisch plan. Een snelle verzuimdiagnose is in het belang van zowel de werknemer als de werkgever.
Verzuim vindt dagelijks plaats en dit vraagt om de juiste dienstverlening. RC werkt met regionale zelfstandige ondernemers als franchisenemers. Dit garandeert een directe, snelle, op maat gesneden en persoonlijk dienstverlening. Zij weten als geen ander dat goede en open communicatie duidelijkheid geeft naar alle partijen en in ieders (financieel) belang is.

5. Gezonde en gemotiveerde werknemers

In onze maatschappij zijn culturen binnen bedrijven sterk veranderd. In een resultaatgerichte omgeving is de aandacht voor de werknemers in een ander daglicht komen te staan. De tijd dat men gewoon alleen arbeid inhuurde ligt ver achter ons. Werknemers hebben aandacht nodig, moeten met plezier werken, zich nuttig en goed voelen, eigen talenten kunnen ontwikkelen, gezond leven, ondernemend en betrouwbaar zijn. Wanneer werknemers zich goed voelen zijn de bedrijfsresultaten vaak ook beter. Hiervoor zetten wij zowel op gezond-heid, als op motivatie gerichte instrumenten in. Iemand die gemotiveerd is, zal verzuim zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

6. Eén aanspreekpunt

Het gehele proces rond verzuim wordt behandeld door een RC-casemanager. De RC-casemanager is de centrale figuur die de belangen van werkgever en werknemer met elkaar verbindt. Hij of zij wordt ook wel procesbewaker genoemd. Wij signaleren en voorkomen het niet nakomen van uw wettelijke verplichtingen door middel van onze slimme verzuim-software. Het werken met een RC-casemanager garandeert dat communicatielijnen kort blijven en dat er continu een vinger aan de pols is bij uw verzuimende werknemers.back