home verzuim poortwachtert interventies
logo
trainingen visie wiezijnwij contact
   
trainingen

Preventie

Doel van preventie is het verbeteren van arbeidsomstandigheden van medewerkers op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
Vanaf 1 juli 2005 moeten bedrijven zich laten bijstaan door een preventiemedewerker. Deze medewerker is belast met algemene bijstand bij preventietaken. Hij/zij is verantwoordelijk voor de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) inclusief het hieruit voortvloeiende plan van aanpak.
Deze RI&E en het plan van aanpak dienen getoetst te worden door een externe, gecertificeerde Arbo-deskundige. ReturnCoach kan deze toetsing verzorgen.


 RI&E


  Trainingen en Coaching
   Persoonlijke en professionele ontwikkeling
   Loopbaancoaching
   Coaching bij reïntegratie en outplacement

 


back