home verzuim poortwachtert interventies
logo
trainingen visie wiezijnwij contact
   
poortwachter
Efficiënt, gebruiksvriendelijk en bedieningsgemak.

De speciaal ontwikkelde software ondersteunt u bij het uitvoeren van uw taken en bewaakt alle Poortwachterverplichtingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ziek- en herstelmeldingen en tijdige aanlevering van Probleemanalyse en Plan van Aanpak bij het UWV.
Deze verplichte rapporten worden automatisch door de software gegenereerd en dat voorkomt (dure) fouten. Een ieder die bij het verzuim- en reïntegratieproces betrokken is, wordt door het systeem vooraf en tijdig geïnformeerd over noodzakelijke acties en heeft zijn of haar eigen afgebakende online-ingang tot informatie. Uiteraard krijgt u op ieder gewenst moment overzichten van de verzuimgegevens van uw bedrijf.

Diegenen die te maken hebben gehad met een eindeloze uitwisseling van informatie in verband met dubbele systemen, zijn met ons systeem hiervan verlost. De software is probleemloos aan personeelsinformatiesystemen te koppelen.

 


Voor minimale kosten krijgt u dus aansluiting bij een dienst die alle faciliteiten biedt voor de Wet Verbetering Poortwachter en andere wettelijke bepalingen rond verzuim en reïntegratie.

Dus:
webbased administratie, registratie, controle en sturing
Uitgebreid management en analyse informatie op ieder moment
Volledig Poortwachterproof inclusief alle UWV documenten
Zeer gebruikersvriendelijk met op maat instellingen
compatible met bijna alle applicaties

Inrichting van het systeem naar uw wensen wordt apart geoffreerd. U krijgt een standaardinstelling volgens de visie van ReturnCoach, uiteraard binnen de wettelijke kaders. Indien u specifieke wensen heeft kunnen wij deze voor u instellen.


back