home verzuim poortwachtert interventies
logo
trainingen visie wiezijnwij contact
   
interventies    
Bemiddeling Extern

De reïntegratiebemiddeling in opdracht van werkgevers is te typeren als kort, resultaatgericht en intensief. Bij dit traject is er frequent contact en overleg met de werkgever. U wilt als opdrachtgever immers goed op de hoogte blijven van de voortgang die met Uw medewerker wordt geboekt. Wij werken in drie stappen: Intake  Advies en Bemiddeling naar werk. Deze trajecten worden altijd uitgevoerd door een vaste reïntegratiecoach die vanaf de intake tot de plaatsing voor de medewerker bemiddelt en ook Uw vaste contactpersoon is.

Moeilijke Dossiers

Belastbaarheid en geschiktheid voor arbeid bij werkhervatting

De arbeidsdeskundige is gespecialiseerd in de advisering van werkgevers bij complexe keuzes op het gebied van langdurig verzuim en reïntegratie in het kader van de WIA. De WIA staat voor wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en kent twee soorten regelingen:

  Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
  Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

Voor de bepaling voor welke voorziening uw werknemer in aanmerking komt, en om de in de wet aangegeven noodzakelijkheid vroegtijdig te beginnen met werkhervatting, is een degelijk arbeidsdeskundig onderzoek en -advies in een vroeg stadium noodzakelijk. U wordt namelijk als werkgever ook afgerekend op uw inspanningen.
De arbeidsdeskundige stelt vast of er voor de verzuimende werknemer nog interne werkhervatting mogelijk is of dat een reïntegratietraject naar ander werk kans van slagen heeft. De arbeidsdeskundige kan bovendien begeleiding bieden bij de terugkeer naar eigen (of aangepast) werk.

Oud zeer dossiers

Het gaat om dossiers van medewerkers:
Die (gedeeltelijk) in de WAO zitten,
  waarvan de reïntegratie niet gelukt is of te lang duurt,
  waarmee in verband met een conflict niets is gedaan.

In verband met de herkeuring van circa 300.000 WAO-gevallen en de strengere eisen die er gesteld worden, zullen veel van deze dossiers weer naar boven komen en zullen passende oplossingen geboden moeten worden.
De PEMBA-nota kan behulpzaam zijn bij het opsporen van oude dossiers. Maar deze nota geeft een beeld van 4 jaar geleden. In de praktijk is gebleken dat het controleren en beïnvloeden van deze nota veel geld kan opleveren.

Outplacement

Wanneer medewerkers permanent onder de maat functioneren of door reorganisatie boventallig zijn, is outplacement een oplossing. In plaats van een kostbare 'gouden handdruk' investeert U in de begeleiding naar een andere baan. Dit is niet alleen kostenbesparend, maar het is tevens een zorgvuldige manier om met Uw medewerker om te gaan. U stelt hem/haar immers in staat om te werken aan een toekomst met perspectief. Door de bestaande relaties die wij onderhouden met de regionale en landelijke arbeidsmarkt zijn de bemiddelaars in staat om snel een andere baan te vinden.


back