home verzuim poortwachtert interventies
logo
trainingen visie wiezijnwij contact
   
diensten    
Onderzoek/diagnose

Elk succesvol interventie- en/of reïntegratietraject start met een heldere diagnose. Een cruciale stap in een traject naar werk. ReturnCoach brengt met de diagnose praktisch en onderbouwd in beeld wat de situatie is en welke stappen er genomen moeten worden om een traject succesvol af te sluiten, zowel voor de persoon in kwestie als voor de U.

Bij een korte interventie (waar terugkeer naar werk binnen 6 weken mogelijk is) is vaak geen uitgebreide diagnose noodzakelijk en wordt er in overleg met U, werknemer en ReturnCoach bepaald wat de kortste weg terug naar werk is. Bij een wat gecompliceerde problematiek, is vaak een uitgebreider onderzoek noodzakelijk om een goed traject uit te kunnen zetten.
Het resultaat is een reïntegratieplan: een praktisch plan van aanpak met een realistisch tijdpad.
Voor elk soort onderzoek zetten wij een deskundige in. Bij psychische- en gedrags-problematiek zetten wij bijvoorbeeld een A&O-psycholoog in en bij problemen rond belastbaarheid en geschiktheid voor arbeid een Arbeidsdeskundige. Is de problematiek vooral medisch gericht, dan zal de analyse vooraf worden gegaan door een advies van een Bedrijfsarts. U begrijpt dat bij loopbaanproblematieken een Loopbaancoach wordt ingezet.


back